集团新闻

于深港澳国际车展发布 腾势Concept X概念车预告图

于深港澳国际车展发布 腾势Concept X概念车预告图

近日 ,腾势汽车官方发布了一组旗下全新概念车型Concept X的设计草图和预告图。据悉 ,新车别离有插电混动和纯电两个动力版本,并将于6月1日举行的深港澳国际汽车展览会上正式表态 。

按照设计草图来看,Concept X更像是一辆跨界SUV ,车身多采取直线条设计,打造霸气结实的视觉感触感染,并经由过程贯串的头灯 、尾灯和车身周围的矩阵式光带营建将来科幻气概 。

别的按照预告片我们可以看到细节方面 ,新车采取封锁式设计的前脸配备贯串式年夜灯,而雾灯区也采取了不法则多边形灯带勾画,底部保险杠还设计有矩阵式光带 ,整体造型十分科技化,车头吊挂了腾势最新的品牌LOGO。车身尾部,新车整体尾部与车头呼应 ,仍然采取贯串式尾灯,尾灯内部利用多条曲线设计,点亮后具有较高辨识度。保险杠区域也和车头一样采取矩阵式灯带 ,可按照不消需求进行显示 。

内饰及动力方面 ,临时并未获得到新车更多动静,我们也将延续存眷。

永峰礼品贸易有限公司
【读音】:

jìn rì ,téng shì qì chē guān fāng fā bù le yī zǔ qí xià quán xīn gài niàn chē xíng Concept Xde shè jì cǎo tú hé yù gào tú 。jù xī ,xīn chē bié lí yǒu chā diàn hún dòng hé chún diàn liǎng gè dòng lì bǎn běn ,bìng jiāng yú 6yuè 1rì jǔ háng de shēn gǎng ào guó jì qì chē zhǎn lǎn huì shàng zhèng shì biǎo tài 。

àn zhào shè jì cǎo tú lái kàn ,Concept Xgèng xiàng shì yī liàng kuà jiè SUV,chē shēn duō cǎi qǔ zhí xiàn tiáo shè jì ,dǎ zào bà qì jié shí de shì jiào gǎn chù gǎn rǎn ,bìng jīng yóu guò chéng guàn chuàn de tóu dēng 、wěi dēng hé chē shēn zhōu wéi de jǔ zhèn shì guāng dài yíng jiàn jiāng lái kē huàn qì gài 。

bié de àn zhào yù gào piàn wǒ men kě yǐ kàn dào xì jiē fāng miàn ,xīn chē cǎi qǔ fēng suǒ shì shè jì de qián liǎn pèi bèi guàn chuàn shì nián yè dēng ,ér wù dēng qū yě cǎi qǔ le bú fǎ zé duō biān xíng dēng dài gōu huà ,dǐ bù bǎo xiǎn gàng hái shè jì yǒu jǔ zhèn shì guāng dài ,zhěng tǐ zào xíng shí fèn kē jì huà ,chē tóu diào guà le téng shì zuì xīn de pǐn pái LOGO。chē shēn wěi bù ,xīn chē zhěng tǐ wěi bù yǔ chē tóu hū yīng ,réng rán cǎi qǔ guàn chuàn shì wěi dēng ,wěi dēng nèi bù lì yòng duō tiáo qǔ xiàn shè jì ,diǎn liàng hòu jù yǒu jiào gāo biàn shí dù 。bǎo xiǎn gàng qū yù yě hé chē tóu yī yàng cǎi qǔ jǔ zhèn shì dēng dài ,kě àn zhào bú xiāo xū qiú jìn háng xiǎn shì 。

nèi shì jí dòng lì fāng miàn ,lín shí bìng wèi huò dé dào xīn chē gèng duō dòng jìng ,wǒ men yě jiāng yán xù cún juàn 。

发表评论

search